Descargar el Aviso Legal, las condiciones de uso, compra, devoluciones y garantías en formato PDF

AVÍS LEGAL

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

SEINTEC INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L.U., responsable del lloc web, d'ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines
són les condicions d'ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d'aplicació.

SEINTEC INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L.U. es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris
aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de SEINTEC INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L.U..

1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom de domini: www.tumejorenergia.com
Nom comercial: TuMejorEnergia.com
Denominació social: SEINTEC INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L.U.
NIF: B65324345
Domicili social: Av. Via Augusta 15, Edifici B2, Planta 6, Oficina 14, SANT CUGAT DEL VALLÉS 08174 (BARCELONA)
Telèfon: (+34) 900 877 015
Correu electrònic: info@tumejorenergia.com
Inscrita en el Registre (Mercantil / Públic): Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 41882 de Sociedades, folio 105, Hoja B394339, inscripción 1ª

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del
RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte als mateixos. El RESPONSABLE autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de www.tumejorenergia.com.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l'existència de drets o responsabilitat alguna sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del
correu electrònic info@tumejorenergia.com.

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Ús de Cookies
Aquest lloc web de pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades
imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s'utilitzaran per a la recollida de les mateixes.

Mitjançant l'ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l'usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l'accés dels usuaris que s'hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l'audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d'entrades, etc, sent en aquests casos cookies prescindibles tècnicament però beneficioses per a l'usuari. Aquest lloc web no s'instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l'usuari.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions del seu navegador per
ampliar aquesta informació.

Política d'enllaços
Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius
llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional ointernacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o
qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la
LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l'administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, el RESPONSABLE no
descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la
pàgina web.

Adreces IP
Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan
aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d'obtenir
mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l'ordre de visites, el punt d'accés, etc.

4. LLEI APLLICABLE I JURISDICCIÓ
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més propers a SANT CUGAT DEL VALLÉS.

Condicions de compra

Els preus i condicions de venda tenen un caràcter merament informatiu i poden ser modificats en atenció a les fluctuacions del mercat. No obstant això, la realització de la comanda mitjançant la complimentació del formulari de compra, implica la conformitat amb el preu ofert i amb les condicions generals de venda vigents en aquest concret moment. Un cop formalitzada la comanda s'entendrà perfeccionada la compra de ple dret, amb totes les garanties legals que emparen el consumidor adquirent, i des d'aquest instant els preus i condicions tindran caràcter contractual, i no podran ser modificats sense l'exprés acord de tots dos contractants.

Observacions a tenir en compte:

1. Incidències amb l'embalum lliurat pel transport

És important que quan es rebin els embalums es tinguin en compte els següents punts:

 • Confirmar que el nombre de paquets que rep coincideixi amb l'indicat per l'agència o el transport.
 • Comprovació que els paquets que li lliurin li corresponguin.
 • Comprovació que els paquets que vostè rebi estiguin en perfecte estat.
 • Si s'observa qualsevol anomalia en el paquet que li lliuren ha anotar-ho al paper de l'agència, o bé no accepti l'embalum deixant constància en l'acord.
 • Si s'observa qualsevol anomalia en el paquet que li lliuren ha de comunicar immediatament a TuMejorEnergia.com a través del nostre telèfon gratuït 900 877 015 i li gestionarem una nova entrega en el termini màxim de 48 hores (dies laborables).
 • Si NO pot comprovar-la, faci constar en el justificant que ferm al transportista el text "PENDENT DE REVISAR" reservant-se el dret de reclamar en el termini d'1 dia (24 hores) segons art.952, paràgraf 2n del codi del comerç.

El full de l'agència que vostès signen és el comprovant de tot. Si l'embalum té un cop i no ho han deixat anotat, ni TuMejorEnergia.com ni l'agència NO es fan responsable. TuMejorEnergia.com farà tot el que pugui per solucionárselo sempre que sigui possible.

2. Vendes online

Les vendes de TuMejorEnergía.com es realitzen sota pressupost en línia i amb les dades que ens facilita el client.

 • El pressupost és online i no es realitzen visites en el punt de subministrament.
 • Les dades i fotos que ens facilita el client per a la instal·lació els tractem com a premisses per fer el pressupost més adequat.
 • Si el professional, que es desplaça al punt d'instal·lació, confirma que per a un muntatge adequat existeixen extres que no s'hagin observat en fotos o dades que es van facilitar a TuMejorEnergia.com, el Client haurà d'abonar aquests extres directament a l'instal·lador.

Certificats d'instal·lació

El TuMejorEnergia.com no gestiona ni cobra els Certificats d'instal·lació perquè hi ha poblacions que no és obligatori. Cada comunitat autònoma és el que regeix aquesta obligatorietat i, és per això que si fos necessari, aquest tràmit el gestiona i cobra directament l'instal·lador que farà el muntatge.

Enviaments

Els terminis de lliurament de les comandes i/o pressupostos acceptats poden ser de fins a 20 dies laborables des acceptació de pressupost o realitzat la comanda. El termini de lliurament dependrà de l'estoc en Seintec Instal·lacions i Serveis SLU (A partir d'ara en aquest document l'anomenarem Seintec) i disponibilitat amb el fabricant. Per a més informació dels terminis de lliurament de la comanda pot posar-se en contacte amb les nostres oficines al 900 877 015 o mitjançant el correu electrònic info@tumejorenergia.com.

Seintec es compromet amb els seus clients a oferir termini de lliurament dels seus productes. En cas de no compliment amb els terminis per part de TuMejorEnergia.com, el client podrà revocar la comanda i realitzar la cancel·lació sense cap cost i realitzant l'abonament de l'import ingressat íntegrament.

El lliurament es considera realitzada en el moment en què el transportista hagi lliurat els productes a disposició del client i aquest hagi signat el document de conformitat de lliurament. El client estarà obligat a comprovar i verificar l'estat dels productes i exposar totes les reclamacions que puguin estar justificades en el document de lliurament.

Seintec, s'acull a l'acceptació de les comandes i pressupostos o no depenent de la disponibilitat d'estoc del producte

Devolucions

Disposes de 14 dies de termini per retornar un producte des que el reps al teu domicili. Per a això, inicia la sessió al www.tumejorenergia.com amb les teves dades d'usuari, entra a l'àrea de client a la secció "Historial i detalls de les meves comandes", desplega la comanda corresponent i allà pots enviar-nos un missatge explicant el teu problema i que producte vols tornar. Després nosaltres ja gestionarem la devolució i ens posarem en contacte amb tu per enviar al transportista. Si ho desitja també pots contactar amb nosaltres per telèfon (900 877 015) o correu electrònic (info@tumejorenergia.com).

Un cop rebem el/s producte/s, et tornarem els diners segons la forma de pagament que hagis utilitzat:

 • Si vas pagar amb targeta, l'abonament el realitzarem al teu compte en un termini de 48 a 72 hores.
 • Si vas pagar per Paypal, l'abonament el realitzarem al teu compte Paypal.
 • Si el pagament ho vas fer per transferència, et demanarem un número de compte per fer-te l'abonament. Tingues en compte que poden passar fins a 48h hàbils fins que es vegi reflectit en el teu compte bancari.
 • Si vas pagar per finançament, procedirem a realitzar una cancel·lació total o parcial de la quantitat finançada segons el cas.
 • Per a la resta de les formes de pagament, et demanarem un número de compte per fer-te l'abonament.

Només seràs responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació dels mateixos diferent de la necessària per a establir la seva naturalesa, les seves característiques o el funcionament.

Condicions de devolucions per a clients particulars

No s'acceptaran devolucions dels següents productes, tal com estableix el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries:

 1. La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l'execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l'empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.
 2. El subministrament de béns o la prestació de serveis l'preu depengui de fluctuacions del mercat financer que l'empresari no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment.
 3. El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.
 4. El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
 5. El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.
 6. El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s'hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

Tota mercaderia ha de ser retornada en el seu embalatge i condicions originals, en perfecte estat i protegit, evitant adhesius, precintes o cintes adhesives directament sobre la superfície o embalatge de l'article. El precinte original pot estar trencat, en cas que el client hagi obert el producte, però la resta de l'embalatge ha d'estar en perfectes condicions. En cas contrari TuMejorEnergia.com es reserva el dret de rebutjar la devolució.

Un cop omplert i enviat el formulari de devolució, rebràs les instruccions perquè ens ho facis arribar a les nostres instal·lacions al teu correu electrònic. Hauràs d'enviar els béns sense cap demora, en un termini màxim de 14 dies des que ens comuniquis el teu desig d'exercir el dret. Les despeses de transport originades per la devolució aniran càrrec del Client. El consumidor és lliure de triar i buscar l'agència que més s'adapti a les teves necessitats o et ofereixi les tarifes més competitives. Un cop rebuda la mercaderia i comprovada que està en perfectes condicions, es tramitarà la devolució de l'import. Et tornarem el pagament rebut, inclòs la despesa de lliurament amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per part teva d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim. Et realitzarem l'abonament en un termini màxim de 14 dies naturals des que exerceixis el teu dret de desistiment. Fins que no haguem rebut els béns podrem retenir el reemborsament.

 • Devolució de productes amb regal o promoció. Serà obligatori la devolució completa (pack complet o article + regal) per poder procedir al reemborsament.

Condicions de devolucions per a distribuïdors

 • Únicament s'acceptaran devolucions de material sense desprecintar i en perfecte estat, durant els 14 dies naturals posteriors a la seva recepció.
 • Aquestes devolucions seran tramitades com devolució comercial, ja que no hi ha cap llei que reguli els drets de devolució entre empreses, i aquestes tramitacions estan regulades segons les condicions de TuMejorEnergia.com.
 • Aquestes condicions no anul·len el dret de garantia o canvi de productes defectuosos. TuMejorEnergia.com es reserva el dret a denegar la devolució en cas de detectar qualsevol anomalia en el producte retornat.

Garanties de productes

Seintec Instal·lacions i Serveis SLU (A partir d'ara en aquest document l'anomenarem Seintec), empresa propietària de www.TuMejorEnergia.com, garanteix segons les lleis vigents i les condicions tots els equips informàtics, components i altres productes que distribueix.

Tots els productes segons les lleis vigents tenen 2 anys de garantia. Seintec també ofereix 2 anys de garantia en instal·lacions realitzades pel seu personal autoritzat.

El consumidor pot dirigir-se tant al venedor com al fabricant del producte, que respondran de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament.

Quan la falta de conformitat es manifesta amb posterioritat als 6 mesos i en casos dubtosos, el fabricant podria exigir un informe pericial independent per tramitar la garantia. En casos obvis de mal funcionament o funcionament irregular en període de garantia no hi ha cap tipus de problema.

En qualsevol cas, durant el temps que el consumidor es vegi privat del producte se suspèn el còmput del termini de la garantia; per exemple, si la reparació d'un objecte dura 15 dies, el termini de garantia acabarà 15 dies després del que originalment previst.

Tot producte i fabricant que disposi d'una garantia major als 2 anys que marca la llei vigent, s'haurà de tramitar directament amb el fabricant no essent responsabilitat de tals supòsits Seintec.

Les despeses d'enviament generats per la tramitació de la garantia del producte seran a càrrec de Seintec en aquells casos on se suposa que la falta de conformitat existeix en el bé adquirit. Sempre s'haurà de fer seguint les instruccions indicades per Seintec, prèvia sol·licitud i acceptació.

Condicions per a empreses i distribuïdors: Quan el client sigui distribuïdor, o facturi com a empresa (persona no física), les despeses d'enviament cap a les nostres instal·lacions sempre seran a càrrec del client, ja que la llei sobre béns de consum no regula la compravenda entre empreses . A més, la garantia en aquests casos serà la que estipuli el fabricant del producte.

El consumidor podrà reclamar davant el venedor quan el producte no és conforme amb el contracte:

 • El bé adquirit no s'ajusta a la descripció realitzada pel venedor.
 • El bé adquirit no serveix per als usos a què ordinàriament es destinen els béns de consum del mateix tipus.
 • No és apte per a l'ús especial que hagués estat requerit pel consumidor i que el venedor hagi acceptat.
 • No presenta la qualitat i el comportament esperats, especialment tenint en compte les declaracions públiques (publicitat, fullets, etiquetatge ...) sobre les seves característiques concretes fetes pel venedor o el fabricant.

El consumidor i usuari té dret a:

 • Reparar o substituir. El consumidor i usuari podrà davant el venedor optar per la reparació o substitució, llevat que una de les dues opcions resulti impossible o desproporcionada. Es considerarà desproporcionada la que tingui un cost superior. No es poden substituir els béns no fungibles (quan són de naturalesa específica) ni els de segona mà. Tant la reparació com la substitució s'han de fer en un termini de temps raonable i de manera totalment gratuïta per al consumidor.
 • NOTA: La garantia es podrà gestionar directament amb Seintec, no obstant això alguns fabricants ofereixen la gestió directa de les avaries / defectes / incidències produïdes en els seus productes per donar un servei postvenda de qualitat i reduir els temps. En aquests casos Seintec l'informarà perquè vostè decideixi si tramitar-la amb nosaltres o amb ells.
 • Reducció del preu o resolució del contracte. Procedents quan el consumidor i usuari no pugui exigir la reparació o substitució i en els casos en què no s'hagués dut a terme en un termini raonable o sense més inconvenients per al consumidor i usuari. La resolució no és procedent quan la falta de conformitat sigui d'escassa importància.

* Tramitació de garantia de productes promocionals, packs o regals. Si es tracta d'un regal se substituirà per un altre igual o, en el cas que no sigui possible, de similar valor, mai per diners. Si es tracta d'un producte en promoció o pack, si no fos possible la reparació o substitució es procedirà a reemborsar l'import equivalent, calculat tenint en compte el preu real del producte i el descompte obtingut pel client al adquirir-lo en promoció.

Anul·lació de garanties

La garantia podrà quedar anul·lada per les següent causes:

 • Incorrecta utilització, manipulació o manteniment per part del Client.
 • Components cremats per sobretensions o sobreintensitats elèctriques.
 • Components trencats o danyats sotmesos a impacte.
 • Incorrecta reparació, modificació o ampliació per part del client d'un equip.
 • Deteriorament, eliminació o ocultació, per part del client, de l'etiqueta de garantia de TuMejorEnergia.com o del fabricant de tots els productes fabricats o distribuïts per TuMejorEnergia.com.

En definitiva, no s'acceptarà cap material danyat o amb mostres evidents d'una manipulació incorrecta.

La garantia no cobreix:

La garantia no cobreix aquells defectes provocats per un ús incorrecte del producte i/o manipulació del mateix diferent de la necessària per a establir la seva naturalesa, característiques o el funcionament. En aquests casos el consumidor s'haurà de fer càrrec de la seva reparació. Queden, per tant, exclosos de la garantia:

 • Defectes i deterioraments produïts per fets externs, accidents, principalment accidents elèctrics, per desgast i per utilització no conforme a les instruccions de Seintec.
 • Productes modificats o reparats pel client o qualsevol altra persona no autoritzada per Seintec, així com els productes que són objecte d'un contracte de suport específic.

A aquests efectes, Seintec informa que el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris (TRLGDCU) estableix diverses opcions per poder exercir el dret de desistiment. Entre elles contempla la possibilitat de fer-ho omplint un formulari de forma telemàtica. Per tal d'escurçar els temps i que pugui realitzar la devolució d'una forma còmoda i sense demores, des Seintec li aconsellem que faci ús d'aquesta opció i ompli el formulari de desistiment que se li facilitarà a la formalització de la comanda, accedint amb el seu usuari i contrasenya.

La reparació dels casos anteriors serà facturada.

Aquestes condicions de garantia no afecten els drets estatutaris del consumidor emparats per la legislació aplicable.

Cancel·lacions de comandes

 • Aquelles cancel·lacions de comandes que impliquin una devolució al client i que siguin per transferència bancària tindran un termini màxim de 30 dies per tràmits administratius, si bé intentem que el termini no sigui superior a 7 dies.

ÚS DE COOKIES

INFORMACIÓ SOBRE COOKIES

A causa de l'entrada en vigor de la referent modificació de la "Llei de Serveis de la Societat de la Informació" (LSSICE) establerta pel Reial Decret 13/2012, és d'obligació obtenir el consentiment exprés de l'usuari de totes les pàgines web que utilitzen cookies prescindibles, abans que aquest navegui per elles.

QUÈ SÓN LES COOKIES?

Les cookies i altres tecnologies similars tals com a local shared objects, flash cookies o píxels, són eines emprades pels servidors web per emmagatzemar i recuperar informació sobre els seus visitants, així com per oferir un correcte funcionament del lloc.

Mitjançant l'ús d'aquests dispositius es permet al servidor web recordar algunes dades concernents a l'usuari, com les seves preferències per a la visualització de les pàgines d'aquest servidor, nom i contrasenya, productes que més li interessen, etc.

COOKIES AFECTADES PER LA NORMATIVA I COOKIES EXEMPTES

Segons la directiva de la UE, les cookies que requereixen el consentiment informat per part de l'usuari són les cookies d'analítica i les de publicitat i afiliació, quedant exceptuades les de caràcter tècnic i les necessàries per al funcionament del lloc web o la prestació de serveis expressament demanats per l'usuari.

QUIN TIPUS DE COOKIES HI HAN?

Sobre els tipus de galetes, hi ha cinc grans grups:

 • Cookies analítiques: recullen informació de l'ús que es realitza del lloc web.
 • Cookies socials: són aquelles necessàries per a xarxes socials externes.
 • Cookies d'afiliats: permeten fer un seguiment de les visites procedents d'altres webs, amb les que el lloc web estableix un contracte d‘afiliació (empreses d'afiliació).
 • Cookies de publicitat i comportament: recullen informació sobre les preferències i eleccions personals de l'usuari (retargeting).
 • Cookies tècniques i funcionals: són les estrictament necessàries per a l'ús del lloc web i per a la prestació del servei contractat.

COOKIES QUE UTILITZEM EN EL NOSTRE ESPAI WEB

PHPSESSID: cookie tècnica i estrictament necessària que conté l'identificador de la sessió. S'elimina en tancar el navegador.
PrestaShop-6204b73a8e0ead659cffa5d682038f53: cookie tècnica i estrictament necessària que conté l'identificador de la sessió de l'usuari i necessària per al funcionament intern del web. Caduca en 20 dies.
jsEUCookieslawCheck: cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Caduca en 1 any des de l'última actualització.
_ga: cookie de Google Analytics que habilita la funció de control de visites úniques. La primera vegada que un usuari entri al lloc web a través d'un navegador s'instal·larà aquesta galeta. Quan aquest usuari torni a entrar a la web amb el mateix navegador, la galeta considera que és el mateix usuari. Només en el cas que l'usuari canviï de navegador, es considerarà un altre usuari. Caduca als 2 anys des de l'última actualització. Informació de l'tractament realitzat per Google Analytics aquí.
_gat: Aquesta cookie s'associa amb Google Analytics. S'utilitza per limitar la velocitat de petició - la limitació de la recollida de dades en els llocs d'alt trànsit. Caduca als 10 minuts.
_gid: Aquesta cookie s'associa amb Google Analytics. S'utilitza per distingir als usuaris. Caduca les 24 hores.

A més al nostre blog tenim el connector de comentaris Disqus que genera totes aquestes galetes si l'usuari ha iniciat sessió, de manera que permeten reconèixer el compte Disqus i comentar en tots els llocs que implementen aquest connector. Totes les galetes que fa servir Disques i la seva validesa són les següents:

__jid: Aquesta cookie de Disqus permet recordar els credencials d'inici de sessió de Disqus. Expira el 30 minuts.
disqauth: Aquesta cookie de Disqus emmagatzema algunes dades de l'usuari necessàries per al plugin, com ara el nom d'usuari i la seva foto de perfil a Disqus. Expira el 90 dies.
disqusauths: Aquesta cookie de Disqus és necessària per a l'inici de sessió de Disqus. Expira el 90 dies.
sessionId: Aquesta cookie de Disqus és necessària per a l'inici de sessió de Disqus. Expira el 90 dies.
disqus_unique: Aquesta cookie de Disqus recopila estadístiques anònimes relacionades amb les visites de l'usuari al lloc web, com el nombre de visites, el temps mitjà que es passa al lloc web i les pàgines carregades. Expira en 1 any.
csrftoken: Aquesta cookie de Disqus és necessària per a la validació mitjançant un símbol CSRF i evitar un atac maliciós. Expira en 1 any.
__utma: Aquesta cookie de Disqus recopila dades sobre la quantitat de vegades que l'usuari ha visitat el lloc web i les dates de la primera i última visita. Expira en 2 anys.
__utmb: Aquesta cookie de Disqus registra una marca de temps amb l'hora exacta en què l'usuari va accedir al lloc web. S'elimina en tancar el navegador.
__utmc: Aquesta cookie de Disqus registra una marca de temps amb l'hora exacta en què l'usuari abandona el lloc web. S'elimina en tancar el navegador.
__utmt: Aquesta cookie de Disqus s'utilitza per accelerar la velocitat de les sol·licituds al servidor. S'elimina en tancar el navegador.
__utmz: Aquesta cookie de Disqus recopila dades sobre d'on va venir l'usuari, quin motor de cerca es va utilitzar, en què vincle es va fer clic i què terme de cerca es va utilitzar. Expira en 6 mesos.

El sistema de disqus.com, et permet autentificar des d'altres serveis com: Google, Twitter i Facebook. Si utilitzeu algun d'aquests serveis per autentificar, segurament s'allotjaran galetes addicionals al sistema.

Podeu trobar informació addicional sobre la política de cookies de disqus.com aquí:

http://help.disqus.com/customer/portal/articles/466235-enabling-cookies

REVOCACIÓ DEL CONSENTIMENT PER INSTAL·LAR COOKIES

COM ELIMINAR LES COOKIES DEL NAVEGADOR

Chrome
1. Seleccioneu la icona d'Eines
2. Feu clic a Configuració.
3. Fes clic a Mostra Opcions Avançades.
4. A la secció "Privadesa" feu clic a Configuració de contingut.

 • Suprimeix les galetes: Fes clic a Totes les galetes i dades del lloc ...
 • No permetre que s'emmagatzemin cookies.

5. Fes clic a Elimina les dades de navegació (buidar la Memòria cau).
6. Tanca i reinicia el navegador.
Per a més informació sobre Chrome premi aquí: http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Internet Explorer. Versió 11
1. Selecciona Eines | Opcions d'Internet.
2. Fes clic a la pestanya General.
3. A la secció "Historial de navegació", feu clic a Suprimeix l'historial d'exploració al sortir.
4. Seleccionar Eliminar arxius.
5. Seleccionar Suprimeix les galetes.
6. Feu clic a Suprimeix.
7. Fes clic a D'acord.
8. Tanca i reinicia el navegador.

Per a més informació sobre Internet Explorer premi aquí: http://windows.microsoft.com/es-419/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Firefox. Versió 18
1. Selecciona Firefox | Historial | Neteja l'historial recent.
2. Al costat de "Detalls", fes clic a la fletxa cap avall.
3. Selecciona les següents caselles de verificació: galetes, Memòria cau, Inicis de sessió actius
4. Usant el "Període de temps per esborrar" al menú desplegable, selecciona Tot.
5. Feu clic a Neteja ara.
6. Tanca i reinicia el navegador.

Pot acceptar o rebutjar les galetes individualment en les Preferències de Firefox, a la secció Historial disponible a Eines> Opcions> Privadesa.

Per a més informació sobre Mozilla Firefox premi aquí: https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/#cookies

Safari Versió 5.1
1. Seleccioneu la icona de Safari / Edita | Restaura Safari.
2. Selecciona les següents caselles de verificació: Esborrar l'historial, Eliminar totes les dades de lloc web
3. Fes clic a Restablir.
4. Tanca i reinicia el navegador.

Per a més informació sobre Safari premi aquí: http://support.apple.com/kb/PH5042

Opera
Opcions - Avançat - Galetes.
Les opcions de cookies controlen la manera en què Opera els maneja i per tant la seva acceptació o rebuig.

Per a més informació sobre Òpera premi aquí: http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html

Altres navegadors

Consulteu la documentació del navegador que tingui instal·lat.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. INFORMACIÓ A L'USUARI
SEINTEC INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L.U., des d'ara RESPONSABLE, és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que
disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades pel que se li facilita la següent informació del tractament:

Fi del tractament: mantenir una relació comercial amb l'Usuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament són:

 • Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i relacionades sobre els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els que aquest hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.
 • -ealitzar estudis estadístics.
 • Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
 • Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat
adequades per garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.

Comunicació de les dades: No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal.

Drets que assisteixen a l'Usuari:

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:
Adreça postal: SEINTEC INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L.U.. Av. Via Augusta 15, Edifici B2, Planta 6, Oficina 14, 08174 SANT CUGAT DEL VALLÉS (BARCELONA). Email: info@tumejorenergia.com
Adreça electrònica: info@tumejorenergia.com

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L'USUARI

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega,
accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps
restants. L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

El RESPONSABLE informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que realitzés algun tipus de cessió de dades
personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels Usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la
prestació d'un servei òptim a l'usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

3. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR per al tractament
de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l'article 5 de l'GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequades, pertinents i limitats al que necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen l'GDPR per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXES SOCIALS

1. Informació sobre el responsable del tractament de les dades allotjades a la pàgina oficial de SEINTEC INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L.U., a la xarxa social

De conformitat en deure informació establert en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril (GDPR). SEINTEC INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L.U., a endavant, EL RESPONSABLE desitja posar en coneixement dels usuaris d'aquesta xarxa social la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal d'aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen la pàgina oficial DEL RESPONSABLE, en la mateixa. L'accés i ús per l'usuari d'aquesta pàgina oficial DEL RESPONSABLE, suposa que accepta expressament aquesta política de privacitat i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals segons el que preveu la mateixa .

2. Dades de menors d'edat o incapaços

L'accés i registre en aquesta xarxa social està prohibit als menors de catorze (14) anys, de manera que igualment queda prohibit l'accés i ús dels menors de catorze (14 anys) a la pàgina oficial DEL RESPONSABLE, en la mateixa. Per la seva banda, si l'usuari és incapaç, DEL RESPONSABLE, adverteix que serà necessària l'assistència consentida del titular de la pàtria potestat o tutela de l'usuari o el seu representant legal per a l'accés i ús d'aquesta pàgina oficial DEL RESPONSABLE. EL RESPONSABLE, quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l'ús de la seva pàgina oficial per menors i incapaços sent aquesta responsabilitat dels seus representants legals en cada cas.

3. Identificació de la raó social del responsable del fitxer

L'usuari queda informat que DEL RESPONSABLE, amb domicili social a Av. Via Augusta 15, Edifici B2, Planta 6, Oficina 14, SANT CUGAT DEL VALLÉS 08174 (BARCELONA), ostenta la condició de responsable dels fitxers i tractaments a través dels quals es recullen i emmagatzemen les dades personals de l'usuari com a conseqüència del registre i ús de la pàgina oficial de DEL RESPONSABLE, en aquesta xarxa social , sense perjudici dels tractaments dels que és responsable l'entitat titular de la xarxa social en què es troba la nostra pàgina oficial.

4. Finalitats a què es destinen les dades de caràcter personal , informació i consentiment

Les dades personals proporcionades voluntàriament per l'usuari a EL RESPONSABLE, a través de la seva pàgina oficial formaran part d'un tractament de dades responsabilitat DEL RESPONSABLE, amb la finalitat d'oferir informació DEL RESPONSABLE, per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur , que possibiliti realitzar comunicació comercials , enviament de newsletter a aquells usuaris que es subscriguin , intercanviar informació amb EL RESPONSABLE, i altres usuaris i establir comunicació amb tercers.

Des del moment en què l'usuari utilitza aquesta pàgina oficial presta el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per EL RESPONSABLE, per a la correcta prestació d'aquests serveis d'acord amb el que estableix la present política.

L'usuari és lliure d'utilitzar la pàgina oficial DEL RESPONSABLE, en aquesta xarxa social, de manera que en cas que l'usuari no estigui d'acord amb el tractament de les seves dades amb aquestes finalitats, no ha d' utilitzarni proporcionar les seves dades personals.

A través d'aquesta pàgina oficial DEL RESPONSABLE, l'usuari pot compartir textos, fotos, vídeos i altre tipus d'informació i / o continguts que estaran subjectes tant a la present política com a les Normes i Condicions de la Plataforma. L'usuari serà responsable de que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent, la present política i les Normes de la Plataforma.

L'usuari únicament podrà publicar en aquesta pàgina oficial DEL RESPONSABLE, dades personals, fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i propietat li pertanyin o respecte de les quals tingui l'autorització de tercers.

EL RESPONSABLE, tindrà dret a eliminar d'aquesta pàgina oficial - de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l'usuari- qualssevol continguts publicats per l'usuari quan l'usuari infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en aquesta política i les Normes de la Plataforma.

5. Identificació dels destinataris respecte dels quals EL RESPONSABLE. tingui previst la realització de cessions o comunicacions de dades

S'adverteix a l'usuari que tota la informació i continguts que publiqui a la pàgina oficial DEL RESPONSABLE, a la xarxa social podrà ser coneguda pels restants usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma de xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l'usuari a la pàgina oficial DEL RESPONSABLE, en aquesta xarxa social serà objecte de comunicació de la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei.

EL RESPONSABLE, únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que per raó de la normativa vigent hagi de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu.

6. Altres tercers prestadors de serveis

EL RESPONSABLE, adverteix l'usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades d'acord amb la present política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli l'usuari a través de la present pàgina oficial en aquesta xarxa social, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que es puguin efectuar tant pel titular de la xarxa social com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a aquestes dades per raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin hiperenllaços a la xarxa social, ni d'aquells responsables a qui a través d'hiperenllaços EL RESPONSABLE, remet als usuaris adherits a la present pàgina oficial.

7. Qualitat de les dades

EL RESPONSABLE, adverteix l'usuari que, llevat l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l' usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l'usuari haurà de respectar la privacitat de tercers, siguin aquests usuaris o no de la xarxa social o de la pàgina oficial DEL RESPONSABLE, en la mateixa.

8. Drets que assisteixen a l'Interessat:

 • Dret a retirar el consentiment a qualsevol moment.
 • Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (www.agpd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

9. Altra informació d'interès

EL RESPONSABLE, podrà modificar i/o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i/o modificarà la actualment publicada aquí recollida. Per això l'usuari haurà d'accedir periòdicament a aquestes per tal de mantenir actualitzat.

L'usuari pot contactar amb EL RESPONSABLE, mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o a través de les següents adreces i dades de contacte:

SEINTEC INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L.U.
Av. Via Augusta 15, Edifici B2, Planta 6, Oficina 14, SANT CUGAT DEL VALLÉS 08174 (BARCELONA)
info@tumejorenergia.com

Així mateix l' usuari pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social per a l'ús de la mateixa.

CONSENTIMENT NEWSLETTER

SEINTEC INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L.U. és el Responsable del tractament de les dades personals de l'usuari i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR), per la qual cosa li facilita la següent informació del tractament:

Fi del tractament: Suscripció a la newsletter.
Criteris de conservació de les dades: Es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la subscripció a la newsletter.
Comunicació de les dades: No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal.
Drets que assisteixen a l'usuari: Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament. Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.
Dades de contacte per exercir els seus drets: info@tumejorenergia.com.