Caldera Baxi Platinum Compact 24/24 F ECO

978,60 € precio sin IVA (1.184,11 € IVA incluido)

Tipus de caldera: Condensació

Potència: 24 kW

Instalación

Que incluye la instalación:

La instalación básica de una caldera incluye la sustitución de la vieja por la nueva sin cambiar la de lugar más 1 metro de salida de humos. No incluye cada metro extra de salida de humos, gas y agua en caso de modificar el lugar de instalación de la caldera.

Condiciones generales para instalaciones y Observaciones adicionales:

1. Incidencias con el bulto entregado por el transporte

Es importante que cuando se reciban los bultos se tengan en cuenta los siguientes puntos:

 • Confirmar que el nº de bultos que recibe coincida con el indicado por la agencia o el transporte.
 • Comprobación que los bultos que le entreguen le correspondan.
 • Comprobación que los bultos que usted reciba estén en perfecto estado.
 • Si observa cualquier anomalía en el bulto que le entregan debe anotarlo en el papel de la agencia, o bien no acepte el bulto dejando constancia en el conforme.
 • Si observa cualquier anomalía en el bulto que le entregan debe comunicarlo de inmediato a Tu Mejor Energía a través de nuestro teléfono gratuito 900.847.000 y le gestionaremos una nueva entrega en el plazo máximo de 48 horas (días laborables).
 • Si NO puede comprobarla, haga constar en el justificante que firme al transportista el texto “PENDIENTE DE REVISAR” reservándose el derecho de reclamar en el plazo de 1 día (24 horas) según art.952, párrafo 2º del código del comercio.

La hoja de la agencia que ustedes firman es el comprobante de todo.
Si el bulto tiene un golpe y no lo han dejado anotado, ni Tu Mejor Energía ni la agencia NO se hacen responsable. Tu Mejor Energía hará todo lo que pueda para solucionárselo siempre y cuando sea posible.

2. Ventas online

Las ventas de Tu Mejor Energía se realizan bajo presupuesto online y con los datos que nos facilita el cliente.

 • El presupuesto es online y no se realizan visitas en el punto de suministro.
 • Los datos y fotos que nos facilita el cliente para la instalación los tratamos como premisas para realizar el presupuesto más adecuado.
 • Si el profesional, que se desplaza al punto de instalación, confirma que para un montaje adecuado existen extras que no se hayan observado en fotos o datos que se facilitaron a Tu Mejor Energía, el Cliente deberá abonar dichos extras directamente al instalador.

Certificados de instalación

Tu Mejor Energía no gestiona ni cobra los Certificados de instalación porque hay poblaciones que no es obligatorio. Cada Comunidad Autónoma es la que rige esta obligatoriedad y, es por ello que si fuera necesario, este trámite lo gestiona y cobra directamente el instalador que hará el montaje.

 • Instalación en toda España
 • Envío en 24 horas según stock
 • Entrega en 3/7 días
 • Finançament a 0% interès (12 mesos)

Seguir aquest producte i el seu preu Deixar de seguir aquest producte i el seu preu Seguir aquest producte i el seu preu

Si us plau, introdueixi el seu nom complet, adreça de correu electrònic i una contrasenya per crear un compte d'usuari.

(Cinc caràcters com a mínim)
(Cinc caràcters com a mínim)

Si us plau, introdueixi la seva adreça de correu electrònic i contrasenya per iniciar sessió.

¿Ha oblidat la seva contrasenya?

Inicia sessió

Finançament al 0%
Calculi la quota del finançament:

Accesoris

Els clients que van veure Caldera Baxi Platinum Compact 24/24 F ECO també estaven interessats en

La Baxi Platinum Compact 24/24 F ECO és una caldera de condensació de 24 kW molt compacta i eficient amb microacumulació, classe d'eficiència energètica A per a calefacció i ACS, i perfil de càrrega XL. Compleix la nova normativa europea ErP.

La gamma Platinum Compact està composta per calderes de dimensions molt compactes. Aquesta característica facilita en gran mesura la tasca de l'instal·lador i possibilita el seu muntatge fins i tot dins d'armaris de cuina. D'altra banda, a l'eficiència pròpia d'una caldera de condensació, se li ha de sumar el seu elevat ràtio de modulació que augmenta el seu rendiment, reduint el consum de gas i les emissions de productes contaminants. Per a l'usuari tot això suposen avantatges molt importants. El resultat és la caldera més compacta i eficient del mercat, d'ús fàcil i intuïtiu per a l'usuari i que li ofereix un elevat confort amb la màxima fiabilitat. Les elevades prestacions d'aquestes calderes s'incrementen amb els reguladors climàtics específics per a aquestes calderes, estant disponible versions programables i simples, tant amb fils com sense fil.

Els models ECO disposen d'un circulador d'alta eficiència que redueix el consum elèctric de la caldera i d'un sistema de microacumulació en ACS que millora el confort. A més són una de les primeres calderes que compleix la nova normativa europea ErP.

Platinum Compact: un nou concepte de condensació
Les calderes Platinum Compact destaquen per les seves dimensions reduïdes que faciliten la seva integració en l'habitatge, rebaixant al mínim l'espai requerit. El seu maneig resulta còmode i intuïtiu gràcies al quadre de control equipat amb polsadors i una pantalla retroiluminada que facilita l'ajust i visualització dels paràmetres i informacions bàsiques de funcionament. Però la revolució que implica l'aparició d'aquestes calderes va més enllà d'aquests aspectes que s'aprecien a simple vista. Les importants innovacions tecnològiques que incorporen estan pensades per facilitar la instal·lació i l'ús però, sobretot, per reduir al màxim el consum de gas gràcies a la tecnologia Gas Inverter. Amb la tecnologia Gas Inverter s'incrementa la modulació de la caldera fins elevades cotes que permeten augmentar fins a un 5% l'estalvi de gas del 30% que es pot aconseguir amb les calderes de condensació convencionals. Les versions ECO aporten nivells superiors d'eficiència i confort gràcies al seu circulador modulant i al sistema de microacumulació que incorporen.

Tecnologia Gas Inverter: Eficiència més enllà de la condensació
La tecnologia Gas Inverter que incorporen les calderes Platinum Compact permet aconseguir la màxima eficiència i, per tant, disposar d'una caldera amb un consum de gas inferior fins i tot al d'altres de condensació i amb un menor impacte mediambiental. El Gas Inverter ofereix una potència mínima de funcionament molt reduïda, aconseguint un extraordinari ràtio de modulació de 1: 7. Aquest ampli camp de modulació i els reguladors climàtics específics d'aquesta gamma possibiliten aportar una potència més ajustada a les necessitats reals tant en calefacció com en aigua calenta sanitària (ACS) amb el consegüent estalvi de gas i una considerable reducció de les emissions contaminants. Els beneficis que aporta aquesta tecnologia suposen altres avantatges igualment interessants per l'usuari com són un major nivell de confort (sobretot en el servei d'ACS) i un funcionament més silenciós gràcies al comportament més estable, amb menys arrencades i aturades del cremador, que allarga la vida útil de l'aparell i redueix el seu cost de manteniment.

Un Infinitat de Prestacions
Les innovacions tecnològiques d'aquesta nova generació de calderes aporten diverses funcions que faciliten el seu ús, instal·lació i manteniment, garantint al màxim la seva fiabilitat. Les Platinum Compact disposen en exclusiva d'una funció de control continuat de la combustió amb el qual s'aconsegueix un funcionament més ajustat al tipus de gas consumit amb el que s'incrementa l'eficiència de l'equip. Gràcies a aquesta funció, el canvi del tipus de gas, en cas de requerir-se, és immediat i no requereix d'ajustos addicionals sobre la vàlvula de gas com en altres calderes de condensació. El purgat de la instal·lació resulta més fàcil i senzill amb la funció de purgat automàtic que incorpora aquesta caldera. Addicionalment, són aparells concebuts per integrar-se fàcilment en instal·lacions solars tèrmiques. La funció solar permet maximitzar el confort per l'usuari en el servei d'aigua calenta sanitària.

Les versions ECO de la gamma Platinum Compact es caracteritzen a més per disposar d'un sistema de microacumulació per augmentar el confort en el servei d'aigua calenta sanitària. Amb això es poden aconseguir tres estrelles de confort en ACS (el màxim segons la norma UNE-EN 1 3203). Addicionalment, inclouen un circulador modulant d'alta eficiència amb què també es redueix el consum elèctric de la caldera. Aquest tipus de circuladors seran obligatoris amb la nova normativa europea ErP.

Total Control del Confort
Les prestacions d'aquestes calderes poden fins i tot incrementar-se si es complementen amb algun dels reguladors climàtics desenvolupats per a elles com a part del Gas Inverter. Mitjançant ells, a més de gestionar des de qualsevol punt de l'habitatge la calefacció i l'ACS. pot millorar el confort de la llar alhora millorem l'eficiència de la caldera. La gamma està composta per reguladors climàtics tant senzills com programables. disponibles en versió amb cables i sense fils.

Característiques principals
- Quadre de control digital i àmplia pantalla retroil·luminada, amb fàcil i clara visualització del funcionament de la caldera en tot moment.
- Dimensions extra compactes. Molt fàcilment encastar entre mobles de cuina.
- Amb tecnologia Gas Inverter: Ràtio de modulació 1: 7.
- Models Platinum Compact 24/24 F Eco i 28/28 F Eco, amb circulador d'alta eficiència per a un menor consum elèctric.
- Funció purgat de la instal·lació, que facilita l'eliminació de l'aire en el circuit de calefacció.
- Funció calibrat, que facilita l'adaptació a gas propà.
- Preparada per treballar com a suport en sistemes solars d'Aigua Calenta Sanitària.
- Bescanviador de calor monotérmico d'acer inoxidable AISI 316 L.
- Cremador de premescla en acer inoxidable AISI 316 L.
- Bescanviador de plaques d'acer inoxidable per a la producció de l'Aigua Calenta Sanitària.
- Informació permanent de la temperatura instantània de servei.
- Grup hidràulic de llautó.
- Encesa electrònica i seguretat de flama per sonda de ionització.
- Alt rendiment (*****) segons Directiva de Rendiment (92/42 / CEE).
- Ecològica. Baix nivell d'emissió de NOx (classe Nox 5).
- Modulació electrònica contínua en calefacció i aigua calenta sanitària.
- Programació i modulació climàtica de la Calefacció i l'ACS, mitjançant els reguladors climàtics opcionals (sense fils o amb fils)
- Silenciosa.
- Ventilador modulant amb variació electrònica de la velocitat.
- Possibilitat d'adequació de la potència en Calefacció.
- Indicació numèric-digital de possibles anomalies.
- Sistema antibloqueig del circulador.
- Circulador de baix consum i amb purgador incorporat.
- By-pass automàtic per evitar sobreescalfaments.
- Protecció antigelades, el que permet absentar-se sense preocupar-se dels rigors de l'hivern.
- Protecció elèctrica IPX5D.
- Vàlvula de tres vies motoritzada.
- Descàrrega de condensats fàcilment inspeccionable.
- Aquestes calderes es subministren preparades per a gas natural i poden ajustar-se a gas propà sense necessitat de canviar peces.

Subministrament opcional
- Kit solar (integrat sota la caldera) per a la producció d'Aigua Calenta Sanitària, en sistemes composts per panells solars, acumulació col·lectiva i calderes murals mixtes individuals.
- Sonda exterior. Permet un ràpid ajust de la temperatura d'impulsió de calefacció en funció de les variacions climàtiques de l'exterior.
- Centraletes de gestió multizona, que permet el control directe de zones d'alta temperatura i de baixa temperatura (amb vàlvula mescladora).

Fitxa Tècnica

Baxi Platinum Compact 24/24 F ECO

Potència i rendiment
Potència tèrmica nominal Aigua calenta: 24 kW
Potència tèrmica nominal Calefacció (80/60ºC): 20 kW
Potència tèrmica nominal Calefacció (50/30ºC): 21,7 kW
Potència mínima Calefacció (80/60ºC): 3,4 kW
Potència mínima Calefacció (50/30ºC): 3,7 kW
Rendiment nominal (80/60ºC): 97,7%
Rendiment nominal (50/30ºC): 105,8%
Rendiment al 30% de potència nominal: 107,6%
Classe d'eficiència energètica ErP Calefacció: A
Classe d'eficiència energètica ErP Aigua calenta: A
Perfil de Càrrega Aigua calenta ErP: XL

Prestacions
Rang de temperatura circuit Calefacció: 25 - 80 ºC
Rang de temperatura circuit Aigua calenta: 35 - 60 ºC
Cabal instantani d'aigua calenta (DT=25 ºC): 13,8 l/min
Cabal mínim encès Aigua calenta: 2,0 l/min

Pressió de funcionament
Pressió màxima de servei de circuit de calefacció: 3 bar
Pressió mínima de servei circuit Calefacció: 0,5 bar
Capacitat bruta dipòsit expansió: 7 litres
Pressió omplert dipòsit expansió: 0,5 bar
Pressió màxima de servei del circuit Aigua calenta: 8 bar
Pressió mínim encès Aigua calenta: 0,15 bar

Altres característiques
Alimentació elèctrica: 230 V - 50 Hz monofàsica
Tipus de protecció elèctrica: IPX5D
Prioritat Aigua calenta: Sí
Potència calefacció i aigua calenta: Modulant
Sistema regulació: Electrònic
Selecció temperatura Aigua calenta: Des tauler de control
Encesa: Electrònic automàtic
Cremador pilot: No
Control de flama: Sonda ionització
Temperatura fums màxima: 80 °C
Cabal màssic fums màxim: 0,012 / 0,014 kg/s
Cabal màssic fums mínim: 0,002 kg/s
Sota NOx: Classe 5

Dimensions i pes
Dimensions (alt x ample x fons): 700 x 400 x 299 mm
Pes aproximat: 37,5 Kg

Tipus de calderaCondensació
Potència24 kW
Classe d'eficiència energètica (calefacció)A
Classe d'eficiència energètica (ACS)A
ACS con perfil de cargaXL

Opinions (0)

Escriviu una valoració

Aquest formulari és per donar la seva opinió sobre aquest producte, no és per posar-se en contacte amb nosaltres. Si voleu demanar informació sobre aquest producte o té algun dubte sobre ell, pot posar-se en contacte amb nosaltres fent clic aquí.

Caldera Baxi Platinum Compact 24/24 F ECO

Caldera Baxi Platinum Compact 24/24 F ECO

La Baxi Platinum Compact 24/24 F ECO és una caldera de condensació de 24 kW molt compacta i eficient amb microacumulació, classe d'eficiència energètica A per a calefacció i ACS, i perfil de càrrega XL. Compleix la nova normativa europea ErP.

Escriviu una valoració