Le comunicamos que hasta el 26 de agosto el teléfono de atención al cliente y el Whatsapp no podrán ser atendidos. Para realizar consultas pueden enviar un correo a info@tumejorenergia.com o mediante el formulario de contacto. Perdonen por las molestias.

Además, la semana del 12 al 18 de agosto estará cerrada por vacaciones toda la empresa.

Inversors Aïllada

Un inversor transforma el corrent continu generat pels mòduls fotovoltaics o l'aerogenerador en corrent altern simètrica i la subministra a la xarxa elèctrica pública. Aquests inversors són els apropiats per instal·lacions aïllades que no disposen de connexió a la xarxa principal d'abastament.
No hi ha productes en aquesta categoria.

Sotscategories

  • Inversors-Carregadors
    Aquests inversors són els apropiats per instal·lacions aïllades que no disposen de connexió a la xarxa principal d'abastament. Aquests inversors inclouen un poderós inversor sinusoïdal, un sofisticat carregador de bateries amb tecnologia adaptable i un commutador de transferència de CA d'alta velocitat, de manera que fan la doble funció de regular i carregar les bateries i transformar el corrent continu generat en alterna simètrica per subministrar-la xarxa. A més hi ha la possibilitat de connectar un generador extern o la xarxa principal per proveir en cas que les bateries estiguin baixes.
  • Inversors d'Onda Sinusoïdal Pura

    Aquests inversors són els apropiats per instal·lacions aïllades que no disposen de connexió a la xarxa principal d'abastament. Aquests inversors són d'ona sinusoïdal pura i per tant proporcionen un senyal elèctric més perfecte que és l'apropiat per al bon funcionament de motors i components electrònics.

  • Accesoris
    Aquesta categoria inclou diversos tipus d'accessoris per a inversors de connexió aïllada, com ara carregadors de bateries, monitors de bateries i fusibles.