Inversors Connexió a Xarxa

Un inversor transforma el corrent continu generat pels mòduls fotovoltaics o l'aerogenerador en corrent altern simètric i la subministra a la xarxa elèctrica pública. Aquests inversors són els apropiats per a instal·lacions que disposen de connexió a la xarxa principal d'abastament.
No hi ha productes en aquesta categoria.

Sotscategories

  • Inversors Monofàsics
    Aquests inversors són els apropiats per a instal·lacions que disposen de connexió a la xarxa principal d'abastament i s'encarreguen de transformar el corrent continu generat pels mòduls fotovoltaics o l'aerogenerador en corrent altern monofàsic simètric i la subministren a la xarxa elèctrica pública.
  • Inversors Trifàsics
    Aquests inversors són els apropiats per a instal·lacions que disposen de connexió a la xarxa principal d'abastament i s'encarreguen de transformar el corrent continu generat pels mòduls fotovoltaics o l'aerogenerador en corrent altern trifàsic simètric i la subministren a la xarxa elèctrica pública.
  • Accesoris
    Aquesta categoria inclou diversos accessoris necessaris per a la instal·lació d'Inversors de Connexió a Xarxa Monofàsics o Trifàsics com connectors, cables, connectors RS485, Web Box o sensors.